Popis

Detralex 500 mg je liek na vnútorné použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.