Popis

Muconasal plus nosový sprej je liek na použitie do nosa. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.